Misija

Kao znanstvenici, znamo da čovječanstvo još uvijek ima vremena za djelovanje i za skretanje s putanje prema klimatskom kaosu.

U tom smislu, mi smo onaj dio srednje generacije koji se usudio djelovati, koji je istupio iz naše zone akademskog komfora i letargičnog defetizma naše generacije, velikim dijelom pomirene s perspektivom klimatske katastrofe. Umjesto toga, solidarno dajemo na raspolaganje svoje znanje, vještine i mogućnosti koje nam pruža znanstveni rad te surađujemo sa svima onima kojima je stalo do pozitivne promjene. U takvom zajedništvu želimo doprinijeti izgradnji i razvoju radikalne vizije nade u suočavanju s klimatskom krizom kroz izgradnju pravednijeg globalnog društva.

Pritom se, kao temeljem djelovanja, oslanjamo na zahtjeve Apela znanstvenika RH za sustavnu klimatsku akciju, kojeg smo u siječnju 2020. uručili institucijama zakonodavne i izvršne vlasti. Naše djelovanje je javno i usmjereno je izgradnji i osnaženju širokog interdisciplinarnog i intersektorskog klimatskog pokreta u Republici Hrvatskoj, umreženog sa srodnim organizacijama širom svijeta.

Prvenstveno, želimo inaugurirati i intenzivirati znanstveno utemeljenu, artikuliranu i argumentiranu debatu o klimatskoj krizi u općoj javnosti. Svojim ekspertizama želimo doprinjeti artikulaciji i implementaciji ambicioznih klimatskih politika.

Druga važna misija ove skupine je potpora postojećim i nastajućim klimatskim inicijativama. Osim toga, aktivno ćemo educirati opću javnost o svim aspektima aktualne klimatske krize. Kao znanstvenicima, jasna nam je dubina krize do koje su nas dovela desetljeća nedjelovanja ili krivo usmjerenog djelovanja. Iz nepodnošljivog osjećaja nedopustivosti daljnjeg nedjelovanja, krenuli smo u akciju s našim najboljim alatom u rukama – znanošću.

Smatramo da naše pozitivno djelovanje na polju suočavanja s klimatskom krizom može dovesti i do unapređenja povjerenja opće javnosti u znanost općenito.