Andreja Sironić

Andreja SironićRadim kao stručna savjetnica u sustavu znanosti u Laboratoriju za mjerenje niskih radioaktivnosti, Instituta Ruđer Bošković. Mjerimo radioaktivnost prirodnih 14C i 3H, ali poznatiji smo kao laboratorij za 14C datiranje. Osim za datiranje arheoloških materijala, prirodni 14C se koristi geologiji, monitoringu okoliša (npr. oko nuklearnih elektrana), te, u onome što je dosta često fokus mojih istraživanja, ciklusu ugljika u prirodi.

Također, 14C analiza tekućih goriva (benzin, bioetanol) može otkriti radi li se o ugljiku iz biogenog ili fosilnog izvora, i je li stoga to gorivo spada u obnovljivi energent ili ne.

Jedan sam od potpisnika sam Apela znanstvenika za pokretanje klimatske akcije.

Nikola Medić

Nikola MedićDoktorand sam na Sveučilištu u Kopenhagenu. Područje mog istraživanja je biološka oceanografija i ekofiziologija fitoplanktona. Istraživao sam različite aspekte odgovora fitoplanktonskih vrsta na okolišni stres poput limitacije fosforom i podizanje temperature mora i biotehnološki potencijal mikroalgi. Trenutno se bavim istraživanjem utjecaja okolišnih faktora poput globalnog zatopljenja, eutrofikacije i acidifikacije oceana na ekofiziologiju toksičnih mikroalgi. Fokus istraživanja je na povezanosti miksotrofije i produkcije toksina u mikroalgama i njihovom utjecaju na morsku hranidbenu mrežu, morski biogeokemijski ciklus, akvakulturu, ribarstvo i na koncu ljudsko zdravlje. Također primjenjujem rezultate svojih istraživanja u izradi smjernica za razvoj novih alata i politika za upravljanje morskim resursima.  Također u slobodno vrijeme bavim se pisanjem znanstveno popularnih članak i sudjelovao sam u znanstveno-popularnim eventima poput “Noć biologije” i “Festival znanosti”. Potpisao  sam Apel za sustavnu klimatsku akciju.

Nikola Biliškov

Nikola BiliškovJedan sam od pokretača inicijative Znanstvenici za klimu Hrvatska.

Inače sam kemičar, zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Istraživački rad mi je usmjeren na materijale za konverziju i skladištenje energije, osobito materijala za kemijsko skladištenje vodika u čvrstom stanju. Osim toga, bavim se razvojem novih metoda kemijskih sinteza u čvrstom stanju. Moj rad je upravljan načelima zelene kemije, čijom se primjenom preispituju tradicionalne, često okolišno intenzivne i društveno neosjetljive kemijske procedure te se zamjenjuju novima, s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš i društvo.

Vrlo sam aktivan na polju promocije i popularizacije znanosti, za što sam dobio i priznanje Instituta Ruđer Bošković.

Osim toga, dugogodišnji sam aktivist na polju ekologije, mira i ljudskih prava te sam član vijeća Zelene akcije. Aktivno surađujem s mnogim aktivistima srodnih područja iz Europe i svijeta, neprestano nastojim širiti svoje vidike i područje borbe. Za svoj zbornik „Preživljavati usprkos“ dobio sam priznanje Centra za mir u Osijeku u kategoriji „Knjiga godine“.

U slobodno vrijeme volim planinariti i vodič sam društvenih izleta.

Jelena Puđak

Jelena PuđakZnanstvena sam suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Područje mog interesa je socijalna ekologija, grana sociologije koja istražuje međuodnos društva i prirode. Ovo, pak, konkretno znači da istražujem (teorijski i empirijski) različite aspekte ljudskog djelovanja na okoliš, poput primjerice motivacije za bavljenje zelenim ekonomijama, stavova i ponašanja vezanih uz klimatske promjene i zaštitu okoliša, moduse održivog društvenog razvoja, učinkovitost klimatske politike i slično. Autorica sam knjiga „Koga briga za klimu“ i „Kap preko ruba čaše – klimatske promjene: svijet i Hrvatska“. Jedna sam od potpisnica Apela za sustavnu klimatsku akciju.

Dubravka Vitali Čepo

Dubravka Vitali ČepoIzvanredna sam profesorica na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica sam nekoliko kolegija na diplomskim I poslijediplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta tematski vezanih uz biokemiju prehrane, dijetoterapiju I interakcije hrane I lijekova. Kao suradnica na kolegiju “Zdravstvena ekologija” u kurikulum studija Farmacija uvodim nove nastavne sadržaje o povezanosti promjena u okolišu, prehrane I zdravlja.  U poslijednje vrijeme, područje mog znanstvenog istraživanja usmjereno je najviše na razvoj zelenih postupaka ekstrakcije I oblikovanja nutriceutika iz sekundarnih sirovina (kao što je otpad prehrambene industrije). Jedna sam od potpisnica Apela za klimatsku akciju.