Projekt Priče o klimi – priče za klimatsku akciju usmjeren je na poboljšanje kvalitete klimatske komunikacije u dva važna javna sektora: sustavu školstva i javnim medijiima. Projekt zajedničkim snagama provode inicijativa Znanstvenici za klimu, udruga Tatavaka, udruga La Révolution Albatros u suradnji s udrugom Carbon Literacy (UK) uz financijsku potporu British Embassy Zagreb.

 

Opći ciljevi projekta su:

// povećati svijest javnosti o klimatskoj krizi i ukazati na raspoloživi prostor za  djelovanje

// naglasiti važnost učenja o klimatskoj krizi u okviru  hrvatskog srednjoškolskog kurikuluma

// naglasiti važnost primjerenog izvještavanja o klimatskoj krizi u javnim medijima te dostupnosti edukacije o kvalitetnom komuniciranju klimatskih promjena za novinare.

// omogućiti primjenu interaktivnih alata za poučavanje o klimatskim promjenama ( razvijenih u koordinaciji s nastavnicima iz pilot srednjih školama u okviru projekta “CO2go-priče o klimi”) kao dijela međupredmetnog modula ”Održivi razvoj”

// razviti i provesti edukativnog programa “Kako komunicirati klimatske promjene u medijima i potaknuti akciju?” namijenjen prvenstveno medijskom sektoru

 

U okviru našeg prošlog projekta “CO2go – Priče o klimi” razvili smo i predstavili smo inovativne i interaktivne alate koje srednjoškolski nastavnici mogu koristiti za podučavanje o klimatskim promjenama. Također smo osposobili nastavnike iz pilot škola za njihovo korištenje u nastavi, razvili  priručnik za poučavanje te održali niz radionica za učenike. 

Projekt “CO2go – Priče za klimatsku akciju”  nastavlja se na aktivnosti prethodnog projekta s ciljem opsežnije primjene razvijenih alata  u pilot školama. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s nastavnicima, a s ciljem optimizacije načina provođenja nastave i što jednostavnijeg uklapanja predviđenih aktivnosti u postojeće kurikulume i planove rada. Također, optimizirani i testirani obrazovni alati predstavit će se većem broju srednjih škola u Hrvatskoj.

 

Drugi dio projekta usmjeren je ka problemu komunikacije klimatske krize u javnom prostoru koje je često ili premalo zastupljeno, ili netočno komunicirano te javnosti ne prenosi adekvatnu poruku o važnosti klimatske krize te imperativu i načinu smislenog djelovanja. Stoga drugu ciljanu skupinu za provedbu projektnih aktivnosti čine novinari i urednici vodećih medija. U okviru tih nastojanja razviti ćemo i provesti 10-satni edukacijski paket “Kako komunicirati klimatske promjene u medijima i potaknuti akciju?” koji će pokrivati 4 osnovne teme:

// znanstveno utemeljene činjenice o klimatskim promjenama: uzroci, tijek, projekcije i posljedice

// rješavanje klimatske krize: praktični aspekti

// kako učinkovito komunicirati o klimatskim promjenama?

// kako se nositi s  dezinformacijama o klimatskim promjenama?

te će omogućiti stjecanje certifikata o klimatskoj pismenosti.

 

Projekt će se provoditi do kraja veljače 2022. godine.