Na inicijativu dr.sc. Nikole Biliškova iz Znanstvenici za klimu Hrvatska pokrenuta je peticija upućena predsjedniku i podpredsjednicima Europske komisije; Europskom parlamentu i predsjedniku europskog parlamenta; predsjedniku Vijeća Europe i premijerima država članica EU (uključujući i našeg premijera). Peticija je pokrenuta kao reakcija na okrutnu agresiju Rusije na narod Ukrajine i potpisuje ju više od 70 ambasadora europskog klimatskog pakta iz preko 20 zemalja svijeta. Peticijom se zahtjeva hitna klimatska akcija kako bi se EU u što kraćem roku oslobodila energetske ovisnosti o Rusiji i kako bi se ubrzala energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti.

ECPA-Ukraine-Climate-Petition_signed