Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao vodeća istraživačka i obrazovna institucija s dugogodišnjom tradicijom nastave i istraživanja u različitim područjima klimatologije, osniva prvi Centar za klimatološka istraživanja koji će biti središnja institucija za interdisciplinarna istraživanja  klime i klimatskih promjena pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Herceg Bulić. Bravo PMF!

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/pmf-osniva-prvi-centar-za-klimatoloska-istrazivanja-u-hrvatskoj—622243.html

Pozivamo vas da pogledate i zanimljiv razgovor s prof. Ivanom Herceg Bulić i prof. Anom Previšić s Biološkog odsjeka zagrebačkog PMF-a.

 

Lokacija: ZOOM room – link dostupan nakon prijave e-mailom na antun@sdewes.org

http://h-alter.org/vijesti/hrvatska-energetska-tranzicija-ndash-integrirane-fotonaponske-elektrane?fbclid=IwAR2lROCN1aDdB101TXWmC44qNcZdZf3T4AqIm5NzHoPWWH7gRN5FzGaPRjA

U četvrtak 10. rujna Europska komisija izglasala je prijedlog Europskog klimatskog zakon koji je najavljen krajem prošle godine u strateškom dokumentu Europske Komisije EU Green New Deal. (nacrt zakona možete pronaći ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080 ). Prijedlog zakona kojim se cilja postići klimatska neutralnost Europske unije do 2050. godine prihvaćen je sa 48 glasova za, 18 protiv i 17 suzdržanih glasova. Ovime je napravljen prvi korak u implementaciji europskog klimatskog zakona koji je kao takav presedan u internacionalnim pokušajima zakonski obvezujućeg smanjenja emisija stakleničkih plinova, kakav se čeka još od neuspjelih klimatskih pregovora u Kopenhagenu 2009. godine.

Kao stoji u tekstu prijedloga, EU je trenutno na putu smanjenja emisija za 60% do polovice stoljeća, što prema preporukama znanstvenika nije dovoljno da bi se zaustavio opasan porast globalne temperature za 1,5 stupanj °C, stoga je analiziran „portfelj scenarija ostvarivanja prelaska na nulte neto emisije stakleničkih plinova do 2050. na temelju postojećih tehnoloških rješenja, od kojih se neka tek razvijaju, koja jačaju položaj građana te kojima se usklađuju djelovanja u ključnim područjima poput industrijske politike, kružnog gospodarstva, financija ili istraživanja i inovacija, pritom osiguravajući društvenu pravednost za pravičnu tranziciju.“

Budući zakon, ukoliko ga prihvati Europski Parlament i ratificiraju zemlje članice, obvezuje na „provedbu potrebnih mjera za omogućivanje zajedničkog postizanja klimatske neutralnosti, no ne propisuje konkretne politike ili mjere, čime se državama članicama ostavlja fleksibilnost uzimajući u obzir regulatorni okvir za ostvarivanje ciljeva“. U tom smislu kapaciteti smanjenja emisija ovise o kapacitetima javnih uprava pojedinih država da kreiraju koherentne, konvergentne i pozitivne klimatske politike, zadatak u kojem Hrvatska do sada nije uspjela.

Europska Unija ovim zakonom želi izgraditi „pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem do 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova te u kojem gospodarski rast ne ovisi o iskorištavanju resursa.“ Iako je ovo hvale vrijedan i potrebno ambiciozan cilj – rast gospodarstva bez rasta potrošnje resursa možda može biti postignut na teritoriju Europsku unije, ali pod cijenu porasta iskorištavanja resursa u trećim zemljama (ukoliko se istovremeno ne cilja na smanjenje potrošnje!) – što je ključno ako želimo zaista graditi učinkovitu klimatsku politiku koja ovisi o globalnom doprinosu smanjenju emisija odnosno smanjenju potrošnje resursa.

Također se izjavljuje da će „neizravni učinci na proračune država članica ovisit o njihovu izboru nacionalnih politika i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova i drugim mjerama ublažavanja ili prilagodbe“. Iako se ovakvo načelo čini pravednim, u kontekstu ekonomski slabije razvijenih europskih zemalja, u koje spada i Hrvatska, ovo je kao da u jedan razred sa prosječnim učenicima stavite i nadarenu djecu, i onu s poteškoćama u učenju i date im jednake uvijete i jednak ispit – rezultati će biti očekivani, dok načelo socijalno pravedne tranzicije gubi na snazi.

Države članice se zakonom također obvezuju na transparentno i redovito izvješćivanje o stanju smanjenja emisija, a komisija će svakih pet godina (amandmanom je predloženo i prihvaćeno da se ovaj period smanji na tri godine) pratiti putanju napretka pojedinih zemalja članica, počevši od 2023 godine.

U prijedlogu zakona jednaka pažnja posvećuje se potrebi jačanja kapaciteta prilagodbe, jačanju otpornosti i smanjenju ranjivosti na već prisutne posljedice klimatskih promjena, te se na više mjesta naglašava socijalno pravedna tranzicija iako još nije jasno kako će se takva tranzicija osigurati.

U tekstu prijedloga dalje stoji kako „Postizanje klimatske neutralnosti podrazumijeva doprinos svih gospodarskih sektora. S obzirom na važnost proizvodnje i potrošnje energije u pogledu emisija stakleničkih plinova, ključan je prelazak na održiv, povoljan i siguran sustav opskrbe energijom koji se oslanja na pouzdano unutarnje tržište energijom.“ Ovo se pak regulira kroz direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  kojom se uspostavlja sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije, Uredbu (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća  kojom se uspostavljaju nacionalni ciljevi smanjenja emisija (prema kojoj Hrvatska treba smanjiti emisije stakleničkih plinova za 7% do 2030 u odnosu na emisije iz 2005. godine).

Također je važno spomenuti predložene i prihvaćenje amandmane koji su izneseni prilikom izglasavanja prijedloga zakona. Prvi se odnosi na kratkoročni cilj o smanjenju emisija za 50 – 55% do 2030. godine; budući je znanstveno utvrđeno da to smanjenje mora biti najmanje 65% ukoliko želimo ostati unutar 1,5 °C povećanja temperature, amandmanom je predloženo da cilj bude 60%.

Također je predloženo i prihvaćeno da ciljevi smanjenja budu obvezujući za sve članice a ne samo za Uniju u cjelini; da se ograniči utjecaj lobija fosilnih industrija na kreiranje europskih klimatskih politika; da se ukinu sve subvencija za fosilna goriva do 2025. godine; da se formira nezavisno savjetodavno tijelo stručnjaka; te da se revidiraju svi europski zakoni i propisi kako bi bili usuglašeni sa postizanjem cilja klimatske neutralnosti.

Sljedeći korak je prihvaćanje prijedloga zakona u Europskom Parlamentu, gdje će, nadamo se, unatoč manjkavostima, biti prihvaćen i ucrtati put prema sigurnijem i pravednijem društvu. Samo još ostaje da ambiciozne i zakonski obvezujuće ciljeve kreiraju, pa onda i prihvate, pa onda i ispune sve ostale zemlje na planetu.

Danas je Svjetski fond za prirodu (WWF) objavio svoj 13. Izvještaj o stanju živućeg planeta. Njegov glavni zaključak je alarmantni, osobito s obzirom na trend rapidnog smanjenja bioraznolikosti: u razdoblju od 1970. do 2016. godine se brojnost populacija životinjskih vrsta u prosjeku smanjila za 68 %. To se odnosi na skoro 21000 populacija više od 4000 vrsta kralješnjaka, koje su obuhvaćene studijom. Još je alarmantnija situacija s bioraznolikošću u slatkovodnim ekosustavima, gdje je zabilježen pad od čak 84 %.

Taj katastrofalni pad je uzrokovan raznolikim aspektima uništenja okoliša, kao što su deforestacija, klimatske promjene, neodržive poljoprivredne prakse, protuzakonita trgovina vrstama itd. Izvještaj naglašava da taj trend smanjenja bioraznolikosti izrazito doprinosi pojavi novih zaraznih bolesti i epidemija, s pandamijskim potencijalom. Aktualni primjer je COVID-19. Osim toga, zabilježeni pad bioraznolikosti izravno utječe na prehranu, sigurnost hrane i egzistenciju milijardi ljudi.

“Ne možemo ignorirati evidentne činjenice. Ovako ozbiljan pad populacija divljih vrsta je indikator poziva prirode i planeta na uzbunu zbog našeg pogrešnog sustava u kojem djelujemo”, komentirao je Marco Lambertini, glavni direktor WWF-a, dodajući: “usred globalne pandemije, sad je još važnije nego ikad da krenemo u koordiniranu globalnu akciju bez presedana, kako bismo do kraja ovog desetljeća zaustavili i obrnuli trend globalnog gubitka bioraznolikosti i divljih populacija te kako bismo zaštitili naše zdravlje i životne resurse u budućnosti. Naš vlastiti opstanak sve više ovisi o toj akciji.”

U skladu s time, Izvještaj poziva na hitne mjere kako bi se do 2030. obrnuo negativni trend. Konkretne mjere obuhvaćaju zaustavljanje uništenja prirodnih staništa te sveobuhvatnu reformu našeg sustava proizvodnje i trgovine hrane, prema efikasnijim i ekološki održivijim modelima sa znatno smanjenom proizvodnjom otpada, kao i poticanje ekološki prihvatljivijih prehrambenih navika. Ne provedemo li takve hitne i odlučne mjere, globalna biološka raznolikost će se nastaviti smanjivati, brojnost populacija će i dalje opadati, a divlje će životinje ostajati bez staništa, što je prijetnja opstanku, i to ne samo prirodnih ekosustava, nego posljedično i nas samih.

Izvještaj je objavljen uoči 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, na kojoj se očekuje da će čelnici razmotriti napredak postignut u postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Pariškog sporazuma i Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD). Glavni očekivani cilj tog zasjedanja je donošenje post-2020. okvirnog akcijskog plana za globalnu bioraznolikost, što bi bio temelj hitno potrebnog dogovora pod radnim nazivom New Deal for Nature and People.

Naravno, s velikim zanimanjem pratimo sva ta zbivanja.

“Klimatske promjene su, zbog nedjelovanja ili krivo usmjerenog djelovanja, dovele do klimatske krize, koja prožima sve aspekte postojanja čovječanstva i civilizacije.
Kao građani, ali i kao roditelji, osjećamo se dužnima prema nadolazećim generacijama. No, kao znanstvenici u rukama imamo znanje i vještine potrebne za efikasno suočavanje s klimatskom krizom. Svoju ulogu prepoznajemo u tom kontekstu” To su riječi kojima se inicijativa Znanstvenici za klimu Hrvatska predstavlja općoj javnosti.

No, pitali ste se tko su zapravo ti Znanstvenici za klimu Hrvatska?

Sigurno ste se pitali i što oni zapravo žele te kako im je palo napamet uputiti Apel za sustavnu klimatsku akciju institucijama zakonodavne i izvršne vlasti RH. Čuli ste nešto o njima, susreli ste ih u medijima, ali i dalje ne znate što su do sada učinili, a još su vam manje jasni njihovi planovi za budućnost.

Svrha ovog webinara je javno predstavljanje te inicijative, kojoj je cilj pružiti potporu postojećem i rastućem klimatskom pokretu u Hrvatskoj. Pod dirigentskom palicom moderatorice Ivone Grgurinović će vam se zato obratiti Jelena Puđak, Dubravka Vitali Čepo, Lea Rupčić, Nikola Medić, Vedran kojić i Nikola Biliškov, koji će ispričati što je učinjeno do sada i kakvi su planovi inicijative za budućnost, ali osvrnut će se i na probleme s kojima se susreću u svoj djelovanju.

Webinar će biti održan u ponedjeljak 14. rujna 2020. u 19 h s direktnim prijenosom na Youtubeu. Posredstvom tog servisa će svi zainteresirani moći slati komentare i postavljati pitanja.

Okvirna agenda webinara je:

 1. Predstavljanje sudionika
 2. Općenito o inicijativizašto Apel i kratko predstavljanje Apela
  formiranje core skupine i širenje djelovanja kratko predstavljanje CEF projekta +poziv svima na sudjelovanje
 3. Dosadašnje aktivnosti inicijative Znanstvenici za klimu
  gostovanja u medijima nakon predaje Apela
  gostovanja kod političara (ministarstvo ZE, predjednik Milanović, min Divjak, veleposlanica u Danskoj)
  naša istupanja u medije (klim sučeljavanja, spajanje ministarstava, opaska EU komisije, dan planeta zemlje)
 4. Planovi za budućnost
  poticanje aktivnosti znanstvneika u drugim gradovima: naši znanstvneici u Danskoj-predstavljanje
  pokretanje v-loga na Youtubeu
  nastavak serije podcasta i webinara
  nastavak i važnost suradnje s NGO i institucionalnim sektorom

Webinar će se prenositi uživo posredstvom Youtubea.

U okviru godišnjeg programa MIO-ECSDE i Mediteranskog akcijskog dana 2020 EKo-Kvarner organizira Znanstveno-stručni skup
“PROŠIRENJE EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 NA MORSKA PODRUČJA (SJEVEROZAPADNA OBALA OTOKA KRKA, RIJEČKI ZALJEV) S CILJEM OČUVANJA STANIŠTA PLEMENITE PERISKE Pinna nobilis, Linneaus, 1758.”
Detaljni program možete preuzeti ovdje: https://easyupload.io/txlw23
____________________
Mjesto održavanja:
Petak, 11. rujna:
Znanstveno-srtučni skup – Gradska vijećnica, Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, Krk
Subota, 12. rujna:
Eko akcija i bilježenje periski – akvatorije oko otoka Krka